Ga naar hoofdinhoud

Boosheid is de lijfwacht van verdriet

Als je boosheid bekijkt door de bril van Verbindende Communicatie, kan het verrassend veel inzicht en informatie opleveren. Boosheid kan je eigenlijk vergelijken met een rood waarschuwingslampje op het dashboard van je wagen. Net zoals zo’n rood lampje je iets vertelt over de staat van de wagen, zo ook vertelt boosheid je iets over wat voor jou wezenlijk is, over iets wat voor jou belangrijk is en in het gedrang komt.

Anders gezegd: boosheid is een signaal dat duidelijk maakt dat je iets nodig hebt en een onderliggende behoefte niet is ingevuld. Neem tijd om er achter te komen wat aandacht nodig heeft.

Als je je behoefte(n) bij boosheid te weten bent gekomen en je maakt er contact mee, dan komen er regelmatig andere emoties bovendrijven: boosheid is vaak een voorbode van verschillende achterliggende gevoelens. Terwijl je aandacht verschuift naar wat je wél wilt en je gaat onderzoeken welke van jouw behoeften niet vervuld worden, zullen je gevoelens ook veranderen. Zo ook schrijft Liza Palmer dat ‘boosheid de lijfwacht is van verdriet’.

Een illustratie

“Ik werd lastig op mijn zoon omdat hij zich niet aan de afspraak hield.

Lastig zijn vertelde me iets over mijn behoefte aan vertrouwen. Ik weet dus dat vertrouwen hebben voor mij heel belangrijk is en het gemis ervan de oorzaak is van mijn boosheid. Als ik contact maak met die behoefte aan vertrouwen, dan komen mogelijks andere gevoelens naar boven. Ik kan mij opgelucht voelen (OK, dat is de reden waarom ik lastig ben op mijn zoon) maar mogelijks ook vermoeid (weeral de link met boosheid en vertrouwen), of verdrietig (jammer dat het zo moest lopen).”

De emoties die je voelt als je met je aandacht bij je behoeften bent, kunnen heel intens en pijnlijk zijn, maar het zullen andere emoties zijn dan boosheid. Boosheid wordt getransformeerd.

Back To Top