Ga naar hoofdinhoud

Informeel bemiddelen toepassen in het dagelijks leven

Informeel bemiddelen, hoe pak je het aan? Waar ligt de focus juist? We zetten het graag voor jou allemaal op een rij.

Informeel vs. formeel bemiddelen 

Bemiddelen is een term die vaak de lading dekt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een externe professional komt bemiddelen in een team waar er dingen wat spaak lopen. Een ander voorbeeld is de tussenkomst van een erkend familiebemiddelaar bij een echtscheidingskwestie.

Waar we het in dit artikel echter over hebben, is het informeel bemiddelen. In feite komt het neer op “sticking your nose into other people’s business” opdat er meer verbinding wordt gecreëerd tussen de betrokken partijen. 

Informeel bemiddelen: wat is het? 

Een groot verschil tussen het formeel en het informeel bemiddelen is het aspect dat bij informeel bemiddelen niet echt expliciet gevraagd wordt om tussen te komen. In essentie gaat informeel bemiddelen over ruimte scheppen voor ieders behoeften. Door die verbinding te scheppen, kunnen er oplossingen worden gezocht. Daarnaast kan er meer rekening gehouden worden met elkaars behoeften. 

Bemiddelen in twee fases 

Informeel bemiddelen kan worden teruggebracht op twee essentiële fases. De eerste fase is gericht op het verhelderen van de gevoelens en de behoeften van beide partijen. De tweede fase kenmerkt zich in het zoeken naar specifieke verzoeken, oplossingen of afspraken. 

Vaardigheden van de bemiddelaar 

De kunst van ‘niets doen’: jouw binnenkant 

Binnen het informeel bemiddelen staat de kunst van het niets doen centraal.  Hiermee wordt bedoeld dat je stilstaat bij je eigen binnenkant. Je wordt getriggerd door personen die niet meer naar elkaar luisteren en binnenin voel je misschien dat het iets doet met jou.

Wat je kan bijdragen aan verbinding tussen anderen staat of valt met jouw innerlijke helderheid.  Beide partijen horen elkaar niet meer en je voelt dat je iets kan ondernemen om meer verbinding te scheppen. 

De kunst van het iets doen: empathisch luisteren  

Wanneer je dreigt betrokken te raken in een conflict en je zicht hebt op je eigen binnenkant, kan je door empathisch te luisteren meer zicht krijgen op de perspectieven van de beide partijen. Als informeel bemiddelaar kan je dan vragen stellen zoals: “Heb jij gehoord wat de ander zei? Ik hoor dat hij…., hoorde jij dat ook?”. Hier ga je ook weer de behoeften van beide partijen verkennen.

Nieuwe oplossingen 

Informeel bemiddelen is niet evident en vraagt moed. Als bemiddelaar of tussenpersoon is het ook niet makkelijk om neutraal te blijven. Toch kan bemiddelen zeer verbindend werken.

Tracht eerst en vooral een zicht te krijgen op jouw binnenkant en wat er bij jou wordt losgemaakt om nadien op een verbindende manier een eventueel conflict te herstellen.  Op die manier kunnen er mogelijks nieuwe oplossingen aangereikt worden en voelen beide partijen zich gehoord. 

***

Elke Fierens

Back To Top