Ga naar hoofdinhoud

LABO: het fotoproject CONTRAST

giraf en jakhals

CONTRAST is een project van BREEDBEELD en Impuls in de wijken Borgerhout en 2060 rond verbondenheid. We zetten in op het overstijgen van verschillen en willen stemmen versterken door middel van beeldtaal en Verbindende Communicatie. Het project richt zich op wijkbewoners met diverse achtergronden (cultureel, migratie, socio-economisch…) en wil hen verbinden door met hen aan de slag te gaan rond eigen ervaringen met contrast & diversiteit in hun buurt. De inbreng hierover komt vanuit de deelnemers zelf. 

CONTRAST gaat samen met de deelnemers op zoek gaan naar plekken, mensen, observaties, … waar deelnemers contrasten ervaren en bijvoorbeeld verschillende ervaringen koppelen aan eenzelfde plek.   In dit participatief project willen we methodieken van Verbindende Communicatie en participatieve fotografie  als tool inzetten om mensen uit de wijk samen te laten stilstaan bij hun noden en behoeften. We creëren samen met hen een veilige omgeving om met deze tools individueel hun eigen kracht en stem te versterken. Zo ontstaat er in co-creatie een voedingsbodem voor meer verbondenheid en begrip op groeps- en maatschappelijk niveau.

CONTRAST is een traject waarbij deelnemers samenkomen tijdens een aantal sessies in de periode september – november 2023. Voor de start van het groepstraject gaan we op zoek naar mogelijke partners uit het sociaal-culturele werkveld. Deze partnerschappen zien we als een kans tot meer verbinding en verdieping van het project. We spreken organisaties aan die reeds expertise hebben in het bereiken van de doelgroep; expertise hebben met participatieve methodieken of inclusief werken. Ook willen we hen graag betrekken bij het eindresultaat zodat verworven inzichten breder ingezet en verspreid kunnen worden. 

Het groepswerk wordt gefaciliteerd door een begeleider van zowel Impuls als BREEDBEELD met eigen expertise in de methodieken. We nemen hierbij het stappenplan van de Verbindende Communicatie mee in de opbouw van het traject:

Stap 1: Wat neem je waar? Werken rond observatie, zonder oordeel.
Waarnemen met camera: Basic-skills voor smartphone fotografie.

Het richten van de camera naar iets of iemand is niet vrijblijvend. De schijnbare objectiviteit van de camera kan doorbroken worden door de verschillende lagen van de fotografische afbeelding af te pellen, te analyseren. De foto verwijst naar een realiteit maar is het tezelfdertijd ook niet. Deze paradox van de fotografie is een ideaal uitgangspunt om de observatie en de resultaten ervan die met licht bekomen werden, te bespreken.

Stap 2: Wat betekent dit voor jou? Wat voel jij?
We gaan met beeldtaal aan de slag om observaties en emoties te duiden en bespreekbaar te maken.

Stap 3: Wat zijn achterliggende behoeften? Elk ongemakkelijk gevoel signaleert een behoefte die niet werd ingevuld. Emoties die we als aangenaam ervaren signaleren op hun beurt dan weer behoeften die wel ingevuld werden. 

Stap 4: Welke actie zou ervoor zorgen dat behoeften ingevuld kunnen worden? We formuleren verzoeken en ondersteunen dit met beelden. 

De verworven inzichten en beelden willen we samenbrengen in een tentoonstelling waarop we sociaal-culturele actoren in de wijk uitnodigen. Zo hopen we dat we niet alleen op individueel niveau verbindingen versterken, maar ook de verbinding tussen wijkbewoners, het sociaal-cultureel veld en beleidsmakers.

CONTRAST kadert in het All-in onderzoekstraject van BREEDBEELD rond inclusie en empowerment. 

Back To Top