Ga naar hoofdinhoud

Behoeftenkaartjes

Maak kennis met elkaar aan de Langste Tafels van de Week van Verbondenheid door in gesprek te gaan met deze behoeftenkaartjes.

Beschrijving

Maak kennis met elkaar aan de Langste Tafels van de Week van Verbondenheid door in gesprek te gaan met deze behoeftenkaartjes.

  • Print het behoeftenkaartje om uit te delen aan de deelnemers
  • Laat de deelnemers 3 behoeften (of waarden) aanduiden op het kaartje.
  • Dit kunnen helpende vragen zijn:
    • ‘wat vind je belangrijk in je leven?’
    • ‘wat zou je zeker niet kunnen missen?’
    • ‘wat is er momenteel zeer aanwezig of wat mis je nu in je leven?’
  • Laat deelnemers per 2 of 3 uitwisselen welke waarden voor hen belangrijk zijn

Tip:
Draag er zorg voor dat iedereen aan bod kan komen.

Back To Top