Ga naar hoofdinhoud

WAT ZIJN
DEELGENOTEN?

Deelgenoten

deel·ge·noot (dem/v/xmeervoud: deelgenoten)
1 iem. die met een ander iets beleeft, 
2. iemand die met een ander iets deelt,
3. compagnon

OVERSTIJG VERSCHILLEN, leef verbonden

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En toch zijn we allemaal anders. Kortom: we zijn deelgenoten. Toch leven we soms precies naast elkaar, of lijkt het soms alsof je alleen staat. Wat als we nu eens meer verbinden met elkaar? Daarom biedt Impuls je dit inspiratieplatform aan: Deelgenoten zet je op weg naar een leven met meer verbinding. Met jezelf, met de mensen om je heen.

Samenleven met verschillen, dat schuurt soms. Alle mensen hebben onderliggend dezelfde behoeften. En hoewel de invulling ervan wat anders kan zijn, ligt daar het bindmiddel tussen mensen. Verbindende communicatie helpt jezelf duidelijk te maken en te horen wat er bij de ander leeft. In plaats van steeds meer ‘wij en zij’, schuiven we op naar verbondenheid van ‘ik in het wij’.

de fond? Verbindende Communicatie!

Verbindende Communicatie of Non-Violent Communicatie (NVC) is een gedachtengoed ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Verbindende communicatie leert ons om in eerste instantie verbinding te maken met onszelf. Vanuit deze positie zijn we gemakkelijker in staat om naar anderen te luisteren en met hen te spreken op een verbindende manier.

Je kan Verbindende Communicatie bekijken als een model dat vier stappen kent: waarneming, gevoel, behoefte en verzoek. Dit kan je combineren met drie processen. Je kan dit proces bij jezelf doen: wat zie ik?, wat voel ik daarbij?, wat is voor mij belangrijk? en wat is mijn concrete vraag om hier iets aan te veranderen? Doe je dit in stilte dan heet dat zelfempathie, doe je dit luidop dan noemen we dit eerlijk uiten. Het derde proces is luisteren naar de ander, empathisch luisteren: wat neemt de ander waar, wat zou de ander daarbij kunnen voelen, wat zou de ander nodig kunnen hebben en welk concreet verzoek zou de ander kunnen doen?

een nieuwe manier van kijken

Toch is Verbindende Communicatie meer dan deze stapjes. Voor veel mensen is het een nieuwe manier van kijken, een manier die radicaal anders is dan hoe de meesten van ons zijn opgevoed, los van oordelen, van juist/fout denken, van wijzen naar de ander als oorzaak van onze gevoelens, …

Deze manier van kijken vraagt dat je opnieuw verbinding maakt met jezelf door contact te maken met wat voor jou echt belangrijk is, met jouw waarden, met je behoeften. Omdat we zo gewoon zijn op een andere manier naar anderen en naar onszelf te kijken is dit verbinding maken met wat echt in jou leeft niet altijd even gemakkelijk. Daar helpen we je graag bij.

En Impuls?

Impuls vzw is al decennia gepokt en gemazeld in het Sociaal-Cultureel volwassenenwerk en geeft iedereen die wil leerkansen in Verbindende Communicatie, omgaan met agressie en conflict, en rond samenwerken. Wat we doen met Deelgenoten is bereikbaar voor iedereen in de vrije tijd. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt, en bouwen daarom samen met partners aan een gevarieerd en toegankelijk aanbod om het verbindende gedachtegoed te leren kennen. Wil je graag deelnemen aan een activiteit, maar zijn onze tarieven niet haalbaar voor jou of je organisatie, neem  dan contact. We bekijken samen graag wat haalbaar is, zodat prijs geen belemmering hoeft te zijn voor je deelname. 

Ga meteen op ontdekking

Partners & samenwerkingen

Impuls werkt graag samen met andere organisaties en experts, die op hun manier de verbinding in onze samenleving versterken. Ontdek wie dat zijn en hoe we naar samenwerking kijken.

aanbod voor sociale groepen en organisaties

Deelgenoten is er voor iedereen, ook voor mensen die samenwerken in groepen en organisaties. Voor hen ontwikkelen we een apart aanbod.

Back To Top